SATIŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME
lisanlandiniz.com içerisindeki ürünlerin pazarlanması amacıyla lisanlandiniz.com Ortaklık Programı İştirak Başvurusu (bundan sonra “Ortaklık Programı” olarak anılacaktır)’nun tamamlanmasıyla lisanlandiniz.com iştirakçi ortak (bundan sonra “İştirak” olarak anılacaktır) bu Sözleşmede öne sürülen bütün hükümler ve koşullar yanı sıra www.lisanlandiniz.com website’ndeki Kullanım şartları ve Gizlilik İlkesi’ne ve www.lisanlandiniz.com zaman zaman ilan edilecek diğer kural ve/veya talimatlara sadık kalmayı kabul edecektir.Ortaklık Programı, her zaman, en az 14 gün önce, ön bildirimle, bu sözleşmenin bütününü veya herhangi bir bölümünü değiştirme hakkını saklı tutar. Uygun olduğu takdirde Ortaklık Programı tarafından sözleşme taraflarının e-mail adresine gönderilecek mesaj yoluyla yapılacak bildirim derhal karşı tarafa tebliğ edilmiş sayılacaktır. Eğer İştirak değişiklikleri kabul etmezse, İştirak bu sözleşmedeki kurallar uyarınca fesheder. Bu tür değişiklikler sonrasında İştirak’in ortaklığının devam etmesi bu tür değişikliklere uyulmasını teşkil etmektedir. 

1.Amaçlar

1.1. Markamız online aktivasyonlu 2. El çeşitli lisansları, hesapları sunarak İştirakin kendi ağındaki ürünlere ihtiyacı olanların ilgisini kendisine çekmek ve dönüştürmek için ortaklık ilişkileri kurmakla ilgilenir.

1.2.Satın alan müşteriler aracılığıyla; komisyon planına sadık kalacağını belirten İştirak, İştirak sağlayan müşterilerin aktivitelerinden komisyon kazanacak ve de Ortaklık Programı, sözleşmeye uygun bir şekilde ödeme yapacaktır.

1.3. Bu sözleşme, Markamız’ın websitesi’ndeki ürünlere ilgi duyan müşterilerin İştirak’e başvurmasında ve büyürken uygulanabilir bir reklamcılık işbirliğinin fırsatlarının ve sınırlarının taslağını çizer.

2.Lisanslandiniz’in Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

2.1. Lisanslandiniz Satış Ortaklığı İştirak üzerinde başvuran yeni müşterilere özgün bir tanıma kodu tahsis eder, oluşan ciroyu yönetir, net gelirleri ve başvuranlar üzerinden kazanılan toplam miktarı bu sözleşmede öngörülen ödeme planı ve hesaplama yapısı üzerinden hesaplar.

2.2. Lisanslandiniz Satış Ortaklığı, İştirake komisyon istatistiklerini sağlayacaktır ve iş ile ilgili tüm müşteri hizmetlerini idare edecektir

2.3. Lisanslandiniz Satış Ortaklığı doğruluğu sağlamak için makul olan en yüksek standartlarda takip ve bildirim yapacaktır

2.4. Lisanslandiniz Satış Ortaklığı iş bu sözleşmede belirtilen şartlara göre İştirake ortaya çıkan gelir üzerinden ödenmesi gereken miktarı ödeyecektir.

3.Hilecilik ve Dolandırıcılık

3.1 “Dolandırıcılık” terimi oluşturulan iştirak veya iştirak gruplarının gizli anlaşmasıyla komisyonlarda hile yapma amacıyla yapılan işbirliği yapmadır. Gizli bunları içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:

Komisyonları yapay yollardan arttırmak için bonus düzenleme girişimi

Satış işbirlikçiliği yani satışlar üzerinden yapay şekilde komisyon yükseltme

Kendisine kar sağlamak amacıyla kendi komisyonlarında müşterilere indirim vermek

Hile amacıyla çoklu (ikili) hesap işbirlikçiliği ve/veya müşteri hesabı, ve son olarak

lisansiste.com’un değerlendirmesi ve detaylı şekilde araştırmayla bulunan komisyon dolandırıcılığı için oluşturulmuş bütün hareketler.

4.İştirakin Sorumluluk ve Yükümlülükleri

İştirak’in bundan sonraki teminatları ve üstlendikleri:

4.1. Ortak Programımıza katılarak Markamızın web sitesine/lerine, size atanmış linkleri muhafaza ederek kendi web sitenizden pazarlama, teşvik ve yeni potansiyel müşterileri yönlendirmeyi kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu link bir yada daha çok metin bağlantısı (text link), başlık (banner) veya diğer pazarlama teminatları (çek, senet gibi) ile kurulur. Siz sadece pazarlama ve promosyon aktivitelerinizin konusu ve içeriği ile ilgili sorumlu olacaksınız. Bütün bu aktiviteler profesyonelce, hukuka usule uygun ve bu sözleşmenin koşulları ve şartlarına göre idare edilmek zorundadır. Karalayıcı, ayrımcı, ahlaka aykırı, hukuk dışı ve diğer uygun olmayan veya cinsellik, pornografik, ahlak dışı ve görsel şiddet ürünlerini içeren hiç harekette bulunmayınız.

4.2. Satış için yasal yaş sınırının altında olan hiç kimseyi hedeflemeyiniz.

4.3. Bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte yasadışı ve hileli hareketler içeren yasa dışı yolları Markamızı adına oluşturmayınız:

Spam e-mail ve mesaj göndererek aşağıdaki bir veya birden çok kriteri yerine getirmek:
1. İstenmeyen e-mail
2. Yanlış veya yanıltıcı ifade içermek
3. Doğru bir mülkten kaynaklanmayan IP adresi ve/veya e-mail adresi
4. Online ve gerçek zamanlı abonelikten çıkarma opsiyonu içermemek
5. Kötü amaçlı veya kişinin özel hayatını ihlal eden yazılınlar ve bazı özel yazılımlar
6. Simge eklemek veya download yaptıran yazılımlar veya muhatabın izni olmadan benzer şeyler yapmak.

 

4.4. İştirak, Ortaklık Programı, sözleşme taraflarının kullandığı domain veya subdomain’lerinde lisanslandiniz* benzerlikleriyle karıştırılan veya koruma altındaki diğer ticari markaları veya/veya Ortaklık Programı, Markamız veya Markamız’ın kendi İştiraklerine ait olan isim haklarıyla işbirliği içinde olmadığını kabul eder.

4.5. İştirak, hasarsız olarak Ortaklık Programı üzerinden yollanan ticari materyalleri kullanamayacaktır; Ortaklık Programı ve Lisanslandiniz’a yerleştirilmiş Markamız veya diğer koşullar, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet haklarını ise Ortaklık Programı’ndan yazılı şekilde rıza ile almalıdır.

4,7. Ortaklık Programının kapsamı dahilindeki tekbir linkin kullanılmasının sağlanması, uygun tescil ve satış hesaplamalarıyla kabul edilir aksi takdirde teminat kullanılır. Ayrıca Ortaklık Programının önceden yazılı izni olmadan hiçbir link hiçbir şekilde değiştirilemez veya modifiye edilemez.

4.8. Markamızın ve Ortaklık Programı’ın öne sürdüğü marka rehberliğine sadık kalınması taahhüt edilmelidir.

5.Ödeme

5.1. Komisyon her ayın sonunda hesaplama yapar ve ödemelerin ayın 15’i itibariyle 50 Türk Lirası (alt sınır) aşmasını şart koşar. Eğer borç bakiyesi alt sınırdan az ise Net Bakiye izleyen ayda alt sınırı aştığında ödeme yapılır.

5.2. Komisyon hesaplamasında bir yanlış olursa ise Ortaklık Programı her ne zaman olursa olsun, en kısa sürede hesaplamadaki yanlış düzeltme hakkını saklı tutar ve İştiraki’e yapılan eksik ödemeyi tamamlar veya fazla ödemeden ise kesinti yapar.

5.3. İştirak net bakiye hesabıyla ilgili farklı görüşte ise İştirak, Ortaklık Programına anlaşmazlığın sebebini bildirecektir.

5.4. Lisanslandiniz Satış Ortaklığı, yasadışı ve/veya dolandırıcılıkla ilgili bir hareket ve/veya bu sözleşmenin ihlal edildiğiyle ilgili bir hareketten şüphe duyarsa,  İştirake yapılan bakiye ödemesini tek taraflı olarak 30 güne kadar erteleyebilir; bu sırada soruşturma ve ilgili işlemlerin antlaşma hükümlülüklerine uygun olup olmadığını doğrular.

5.5.Yürürlülükte yasalarca, kural, yürütmelikle, düzenlemelerle ve/veya bu sözleşmedeki herhangi bir şarta aykırı olan dolandırıcılık veya yasadışı eylemler olduğu makul şekillerde anlaşabilinen İştirak’in katıldığı, katılma veya niyetinde olduğu veya yapılan eylemlerin farkında olmadan katıldığı veya eylemlerin trafiğine katıldığı düşünülen bunlarla sınırlı olmamakla birlikte para aklama, çalıntı kredi kartı kullanma, hilecilik, bonusların ve diğer promosyonların kötüye kullanımı varsa vadesi dolan ödemeler yapılmayacaktır.

5.6. İştirak;hileli veya tahrifatlı işlemler ve bunlara ek olarak hukuki sebepler veya İştrak’in hukuku yetkisince oluşan kendisine karşı tüm işlemler yüzünden olan bütün masrafları; oluşturulan komisyona iade etmeyi kabul eder.

5.7.  İştirak bütün vergiler, harçlar, ücretler, masraflar ve  yerel veya yurtdışı vergi kurumları, departmanları veya bu sözleşme kapsamında İştirak’in diğer yasal kurumlarının oluşacak kazançlarının vadesi gelmiş veya ödenebilir paralarından İştirak yalnız kendisi sorumludur. Ne Markalarımız ne de Ortaklık Programı İştirakin herhangi bir şekilde sorumlu olduğu vadesi gelmiş ödenmemiş hesaplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir ve İştirak bundan sonra Markalarımızı ve Ortaklık Programımızı bu konulardan hariç tutar.

5.8. Ortaklık Programı’nın tek taraflı iradesiyle İştirak’e ticari antlaşma yeniden yapılandırması sağlanır. Alternatif gelir kaynakları örnekleri “edinim maliyeti planı olarak tanımlanır. İşbu Partner Programı, mevcut durumu açıklığa kavuşturmak için İştirakçi’yi tek tip bir ticari yapıya dönüştür, bu mümkün olmazsa iki farklı ticari yapı olarak var olurlar. Bu sebeple İştirak, Ortaklık Programı’nın farklı kazanç yapıları önerisini standart Komisyon Yapısı şeklinde Sözleşme’de ayrıntılı bir şekilde planlanmasını bu kez kabul eder devamında İştirak, yeni önerilen kazanç yapılandırılmasının halihazırda var olan komisyon yapısının yerini alacağının kabul ve bilgisi dahilinde olduğunun farkındadır. Yukarıda belirtilenlere rağmen sözleşme hüküm ve koşullarına uygun olarak İştirakçinin bu var olan sözleşmedeki varsayılan bütün yükümlülükleri bu sözleşmenin feshine kadar devam edecektir.

5.9.İştirakçi standart komisyon yapısını ortaklık içinde

Tüm gelirlerin bölüşüm komisyonu yapısı bu sözleşmede öngörülen hesaplama yapısı içinde yürütülür ve Standart Komisyon oranına göre gelir bölüşümünün nasıl yapılacağı 17. Maddede gösterilmiştir.

6.Tazminat

6.1.İştirak serbestçe zarar vermeden her türlü sorumluluğu ve talepleri makul uzman ve hukuki ekspertler ücretlerini, tazminatı ve Markamızın ve onun ortaklarını, takipçilerini, yetkililerini, çalışanlarını, acentelerini, yöneticilerini, hissedarlarını ve avukatlarını korur ve zararlarını karşılar ve bunların kaynak sebebi şunlar olmalıdır:

Bu sözleşmedeki; İştirakin temsilcileri, teminatlarını veya sözleşmelerini ihmallerini,

İştirak’in kullanımdaki (veya kötüye kullanımdaki) market malzemelerini,

İştirakin karalayıcı, iftira niteliğindeki veya yasadışı malzeme kapsamına giren bilgi ve belgelerini,

İştirak’in bilgi, bilgilerin gizliliği ihlali, 3. Kişilerin patent, ticari marka, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları veya 3. kişilerin özel veya kamusal haklarını ihlal edilmesinden doğan talepler ve uyuşmazlıklar,

Bu sözleşmedeki her türlü ihlal.

6.2. Lisanslandiniz Satış Ortaklığı kendi masrafları kendisine ait olmak üzere her türlü konudaki davalarda kendini savunma hakkını saklı tutar.

7.Fesih

7.1. Sözleşme tarafların her birinin 30 gün içinde diğerine vereceği yazılı bildirimle fesih olacaktır. Yazılı bildirim e-mail şeklinde veya posta yoluyla ulaştırılacaktır.

7.2.  İşbu sözleşmenin tarafları, bu sözleşmenin feshinde anlaştıktan sonra:

İştirak, kendi sahip olduğu, muhafaza ettiği ve kontrolündeki bütün gizli bilgiler ile (bütün kopyalar ve bunların türevleri) Ortaklı Programı’na iade olur.

İştirak, feshinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kazanılan ve ödenmemiş komisyonlar bakımından yetkili olur; fakat Ortak Program doğru ücret ödendikten sonra 90 güne kadar İştirak’in son nihai ödemesini durdurabilir. İştirak, bu tarihten sonra kazanç elde edemez veya komisyon kabul edemez.

İştirak; Ortaklık Programı ve Markamız’ı bütün yükümlülük ve sorumluluklardan fesih tarihinin gelmesiyle fes edebilir, bunun istisnası ise yapısı gereği fesihi ayakta tutan yükümlülüklerdir. Fesih, İştirak’in feshin öncesinde oluşan ve/veya hatta bu sözleşmenin feshinden sonra herhangi bir zamanda oluşan gizli bilgilerin ihlalden doğan yükümlülüğünü hafifletmeyecektir. İştirak’in Ortaklık Programı ve Markamız’a yönelik gizlilik ile ilgili yükümlülükleri Sözleşmenin feshi ile geçerliliğini sürdürür.

7.3. Eğer sözleşme İştirak’in ihlalinden dolayı Ortaklık Programı tarafından fes edilirse, Ortaklık Programı İştirak’in kazandığı fakat fesih tarihine kadar ödenmemiş komisyonları, bu gibi ihlallere teminat olarak alıkoyma yetkisine sahiptir. Ayrıca İştirak tarafından bu sözleşmede herhangi koşul (şart) ihlal edilmesinden dolayı Ortaklık Programı tarafından belirtilen bir zaman dilimi gerektirmez ve fesih derhal Ortaklık Programından İştirake etki eder.

7.4. Anlaşılırlık adına taraflar her iki tarafta sözleşmenin feshini kabul etmelidir, İştirak bundan sonra herhangi Ortaklık programından herhangi bir ödeme alma hakkına sahip olmayacaktır.

7.5. İştirak Ortak Programı’nın aylık en az 5 aktif satışı temin etmemesi durumunda ortaklığı bitirme hakkını saklı tutar.

8.Gizlilik

8.1. Bütün fikri mülkiyetler, finans ve işletmelerle kısıtlı olmamak üzere şunları içerir, müşteri ve satın alan listeleri, bunun yanı sıra fiyat ve satış bilgileri ve ürünlerle ilgili tüm bilgiler, kayıtlar, işlemler, iş projeleri, yöntemler, ürün bilgileri, teknik iş bilgileri veya mantığı, ticari sırlar, Pazar fırsatları ve EnUcuzLisans Satış Ortaklığı’nın kişisel bilgileri gizlilik içinde işlem görecektir. Lisanslandiniz Satış Ortaklığın’dan önceden açıkça belirtilen yazılı izin alınana kadar bu ve benzeri bilgiler kendi ticari veya diğer amaçları için kullanılamaz veya herhangi birine ve 3. Kişilere doğrudan veya dolaylı olarak açıklanamaz. Bu hüküm sözleşmenin feshine kadar geçerliliğini koruyacaktır.

9.Teminatlar

Ortaklık Programı ve Markamız hiçbir koşuda  İştirakçi veya diğer kişilerin; tamamen veya kısmen Markamızın web sitesi veya Partner Program’ındaki hatalar gecikmeler veya kopmalardan kaynaklanan kayıp, zarar ve değer kaybındaki yanlışlık, hata ve ihmallerden sorumlu olmayacaktır,

10.Şirket Hakları

10.1. Markamız dilediği zamanda Markamızın kendi takdiriyle, eğer gerekliyse Markamızın politikasına uymayan ve/veya Markamızın çıkarlarını korumak adına herhangi bir müşteriyi geri çevirebilir veya müşterinin hesabını kapatabilir.

11.Zorunlu Haller

Taraflar sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini icra ederken herhangi bir şekilde gecikmesi veya hata yapmasında sorumlu olacaktırlar, eğer gecikme veya hata şu durumları içeren ve kısıtlamayan iş ihtilafları, grevler, piyasalardaki karışıklıklar, doğal afetler, terörist yelmeler, sel, şimşek, hizmet veya iletişim hataları, depremler ve diğer acil durumlar gibi tarafların alacağı makul tedbirin ötesinde ve tarafın hatasından oluşan durumdan kaynaklanıyorsa.

12.Sözleşmedeki Değişiklikler

12.1 Lisanslandiniz Satış Ortaklığı; işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve şartlarına göre, bu sözleşmede herhangi bir şartı, her zaman, tek taraflı olarak, İştirak’e 14 gün içinde bildirimle; düzeltebilir, değiştirebilir, kaldırabilir veya yeni bir şartı ekleyebilir. Bunun gibi değişiklikler İştirak’in belirtilen e-mail adresine, e-mail olarak gönderilecektir.

13.Bölünebilirlik Şartı / Feragat

13.1. İmkan olduğunca bu sözleşmedeki her madde yürürlükteki yasalarca etkili ve geçerli olacak şekilde yorumlanacaktır; ama bu sözleşmedeki herhangi bir madde geçersiz, yasadışı veya herhangi bir şekilde icara edilemez ise bu gibi maddeler etkisiz sözleşmenin geri kalanı için etkisiz olacak şekilde icra edilemez ve geçersiz olacaktır. Feragatle kastedilen ise herhangi bir hakkın icra edilmesinde kaynaklanan davranışlarda veya hatalarda yazılı şekilde oluşmasıyla etkili olacağıdır.

13.2. Ortaklık Programı’nın ve Markalarımız’ın hatası; Ortaklık Programı ve Markamız Sözleşme hükümlerince dilediği zaman feragat etme hakkı oluşturmaz, İştirak bu Sözleşmede belirtilen tüm şartlara bağlı kalmak zorundadır.

14.Devir

14.1. İştirak bu Sözleşmeyi, kanun uyarınca veya başka bir şekilde Ortaklık Programının önceden yazılı iznini almaksızın devredemez.

14.2. Ortaklık Programı ve Markamız kanun uyarınca veya başka bir şekilde dilediği zaman, İştarik’in önceden iznini alarak Sözleşmeyi devredebilir.

15.Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi

15.1. Bu sözleşme Curacao yasalarına uygun olarak düzenlenecek ve yorumlanacaktır ve Bu sözleşmeyi ilgilendiren eylem ve antlaşmazlıklar Curacao mahkemelerine taşınır ve de İştirakin geri dönülmez rızası da Curacao yargı yetkisindeki mahkemelerdir.

16.Ticari Markalar

16.1. Bu sözleşmede bulunan hiçbir hak taraflardan birine; ticari markadan kazanç veya mülkiyet hakkı, ticari ünvan, hizmet markası veya diğer tarafın öteki fikri mülkiyet haklarını sağlamaz. Dönem boyunca veya sonrasında taraflardan biri diğer tarafın, şirketin, şirketler grubunun markasını tescil ettirmeyecektir, girişimde veya itirazda veya yardımda veya diğerine girişimde bulunması için izinde bulunmayacak veya tescil etmeyecektir. Şayet ayrıca taraflardan biri diğer tarafa, diğer şirkete veya diğer tarafın şirketler grubuna ait olan temelde benzer markayı ve/veya karıştırılabilecek derece benzer markayı ne tescil ettirecektir ne tescil girişiminde bulunacaktır.

17.Komisyonlar

17.1.  Gelir Paylaşım modeli; İştirak’in ömrü boyunca; müşteri olmak için başvuranlar tarafından oluşturulan Net Gelirlerin paylaşılmasıyla kurulur. Ortaklık bu sözleşmeye uygun olarak feshedilirse, İştirak başvuran oyunculardan olan kazanç haklarını kaybeder.

17.2. Net gelir, Brüt gelirlerin her biri için daha az müşteri satın alımları, daha az geri ödeme masrafı ve hileli işlemden oluşan gelir, daha az lisans ücreti anlamına gelir.

17.3 Net Gelir hesaplaması, öğesine göre aşağıdaki hesaplama yapısına uygun olarak hesaplanacaktır:

Satış Merkezi:

Net Gelir = Brüt Gelir – (Müşteri Satın Alımları, geri ödeme masrafları ve hileli işlem ücreti)

Brüt gelir = Ürün Satışları – (Kazanç – Düzeltmeler)

Düzeltmeler; misal iptal edilmiş siparişler, hatalı olarak belirtilenmiş etkinlikler ve ayrıca hatalı yapılmış para işlemlerinin düzelttirilmesini içermektedir.

17.4 Standart Gelir paylaşımı komisyonu, Standart Ödüllendirme Programı altında Ortalık Programın websitesinde öğelerin kontrol edilmesi için plan yapar.

17.5. Gelir Paylaşım Komisyonu pasif gelirleri bir dahaki döneme devretmez.

17.6. Sipariş ile toplanan paranın maksimum iadesinin geri ödeme uygulaması Lisanslandiniz veya herhangi bir iştirakçi tarafından %30’u geçirilmez. Eğer herhangi bir iştirakçi %30’dan fazla önerirse hesapları derhal kapatılır ve oluşturulan komisyon buna ek olarak soruşturma düzenler ve lisanslandiniz .com’un kendi kararıyla el konulma işlemi yapılabilir.

17.7. 16.1.’deki şartın ihlali üzerine enucuzlisans.com sözleşme yükümlülüğünce İştirakçi’nin kişisel veya şirket bilgilerini Servis Sağlayıcılara duyurur, bu da Servis Sağlayıcılar tarafından kara listeye alınmasına sebep olur.

17.7 Komisyon oranı web site satış ortaklığı panelinizde kesin ve net bir şekilde belirtilmiş olup web site üzerindeki kayıtlar geçerli sayılacaktır.

18.E-mail İletişiminden Aboneliğin İptal Edilmesi

Bundan sonra bülten veya tanıtım e-mailleri almak istemeyen İştirakler, gelecekteki mailleri almamak için Lisanslandiniz tarafından gönderilen her e-mailin üzerine yerleştirilmiş olan “unsubscribe” isimli linkin üzerine tıklayabilirler.